Polityka Prywatności

Korzystając z Serwisu internetowego https://rosochate.pl, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z poniższą polityką prywatności.

1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) w odniesieniu do Państwa danych jest Studio Rosochate Justyna Patecka-Lasek z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Maślickiej 177B/ 2, 54-104 Wrocław, wpisana do rejestru CEIDG, NIP: 9452146178, REGON: 381373438

2. Zbieranie i przetwarzanie danych / Polityka Cookies

2.1. POLITYKA COOKIES

W momencie kiedy Użytkownik używa Serwisu, Administrator z użyciem ciasteczek (ang. Cookies) gromadzi następujące dane:
  • rodzaj przeglądarki (user-agent),
  • odwiedzone podstrony,
  • rodzaj systemu operacyjnego i urządzenia,
  • adres IP lub skrócony adres IP,
  • zachowanie Użytkownika (czas trwania sesji etc.)
  • informacje dotyczące odwiedzanej witryny, w tym adresu URL, ścieżki odwiedzin Serwisu (łącznie z datą i godziną)
Dane wskazane w niniejszym punkcie są gromadzone i wykorzystywane w sposób zanonimizowany lub spseudonimizowany, a przesyłanie danych odbywa się w sposób zaszyfrowany poprzez https. Dane analizowane są przez mechanizmy firm trzecich i służą wyłącznie w celach analitycznych. Szczegółowe informacje na temat zbieranych danych dostępne są w serwisach: Google – https://www.google.pl/intl/pl/policies Facebook – https://www.facebook.com/about/privacy/cookies

2.2 CELE PRZETWARZANIA

W sytuacji kiedy Użytkownik zdecyduje się na dobrowolne uzupełnienie dowolnego z dostępnych w Serwisie formularzy, Administrator gromadzi i przetwarza podane przez Użytkownika dane osobowe; w szczególności są to: imię oraz adres e-mail Użytkownika. Dane przekazane w formularzu używane są wyłącznie w celu kontaktu, to znaczy odpowiedzi na zapytanie złożone w formularzu.

2.3. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELACH MARKETINGOWYCH

(newsletter, informacja handlowa w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18.07.2002r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) z poźń. zm.) jest dobrowolne i leży w sferze uznania osoby, której dane te dotyczą. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie.

2.4. MINIMALIZACJA ZBIORU DANYCH

Administrator, udostępniając Użytkownikom odpowiednie formularze, pobiera dane, które są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do realizacji celów, w których są one przetwarzane, czyli stosuje zasadę „minimalizacji danych”, zgodnie z RODO. Typem danych, pobieranych od Użytkowników poprzez formularze w Serwisie, jest adres e-mail. Służy on Administratorowi dla celów kontaktowych. Adres e–mail zostaje wykorzystany dla celów marketingowych jedynie w momencie, kiedy Użytkownik udzieli na to odpowiedniej zgody, to znaczy zrobi to w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy oraz jednoznaczny.

3. PRZECHOWYWANIE I ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

3.1. Dane osobowe Użytkowników, w szczególności adres e-mail oraz korespondencja e-mail, przechowywane są na serwerach firmy OVH sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Swobodna 1, 50-088 Wrocław,  Nr KRS: 0000220286 REGON: 933029040 NIP: 899-25-20-556 na serwerze „GRA-1” (Francja).

4. USUWANIE DANYCH OSOBOWYCH

4.1. Dane Użytkowników, które zostały zgromadzone w ramach usługi Google Analytics usuwane są w sposób automatyczny po 50 miesiącach. 4.2 Dane Użytkowników będą przechowywane przez Administratora przez następujący okres: a) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest umowa zawarta ze Studiem – przez cały czas trwania tej umowy, a ponadto w zakresie dopuszczonym przez przepisy prawa w celu  dochodzenia lub obrony przez Rosochate roszczeń oraz obrony przed roszczeniami. b) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest udzielona przez Użytkownika zgoda, dane będą przetwarzane do chwili jej wycofania; c) w przypadku, gdy  podstawą przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania  do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Studio Rosochate, dane będą przetwarzane zgodnie z wymogami przepisów prawa

5. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

5.1. Użytkownikom, których dane dotyczą przysługują następujące prawa: a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawienia, usunięcia danych, a także prawo do przenoszenia tych danych do innego administratora danych (w zakresie określonym art. 20 RODO);

6. DANE KONTAKTOWE

Wszelkie żądania, prośby, powiadomienia, zapytania dotyczące przetwarzanych przez Administratora Państwa danych osobowych, w tym w zakresie dostępu do ich treści, sposobu aktualizacji lub wycofania zgody na ich przetwarzanie, mogą Państwo kierować drogą mailową na adres studio{na}rosochate.pl.